Stávka pohledem naší školy

Již 24. září 2019 vyhlásily školské odbory stávkovou pohotovost. Dne 6. 11. 2019 jsme mohli jednodenní stávku učitelů, ke které se mimo naše gymnázium připojilo úplným zavřením 1 221 škol po celé republice, pocítit na vlastní kůži.

Ačkoliv se může jednat o poměrně složité téma, pokusíme se vám ho v tomto článku přiblížit a objasnit.

Co je vlastně stávka

Stávkou se rozumí forma kolektivního protestu spočívající v organizovaném, částečném, nebo úplném přerušení práce.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen List, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo na stávku zaručují i mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu.

Po dobu účasti ve stávce vzhledem k ustanovení § 109 odst. 1 zák. práce nenáleží zaměstnanci plat.

Žádný právní předpis neupírá právo na stávku ani osobám, které jsou ve své pracovní pozici vedoucími zaměstnanci, včetně statutárních orgánů právnických osob (ve školství ředitelé škol a školských zařízení) atd., a nejsou tedy členy žádné odborové organizace.

Stávkovat může tedy i kdokoli z vedení školy bez ohledu na svou funkci.

Důvody stávky

Stávku svolaly školské odbory, které nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů pedagogů o osm procent, na kterém se domluvili předseda vlády Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Odboráři požadovali zvýšení tarifů o deset procent. Stávka získala velký ohlas u krajských odborových organizací a samozřejmě učitelů samotných. Učitelské platy však zdaleka nejsou jediným podnětem pro stávku. To, že má české školství své nedostatky, je zřejmé. Zde je několik z nich, které zmiňuje např. Pedagogická komora:

Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. V sousedním Německu je to 100 %, v Polsku 80 %. Abychom dosáhli německé úrovně, musela by vláda zvýšit učitelské platy minimálně o polovinu.

Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa. To je deficit ve výši 50 miliard korun ročně.

Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny. Například příplatek za třídnictví začíná na 500 korunách měsíčně, což je 25 Kč za hodinu, tedy hluboko pod minimální mzdou. Obdobně příplatek pro koordinátory ICT, metodiky prevence nebo koordinátory tvorby školního vzdělávacího programu činí pouhých 1 000 korun měsíčně a od roku 2003 se nezvyšoval. Vládní strany již více než rok blokují projednání zvýšení těchto příplatků v Poslanecké sněmovně.

Čeští učitelé jsou soustavně přetěžováni. V mateřských školách je až 28 dětí na jednu učitelku, jejíž nástupní plat činí 21 840 Kč hrubého. Na učitele prvního stupně připadá v Česku průměrně 19 žáků, zatímco v sousedním Polsku je to 11 žáků. V jedné třídě základní nebo stření školy může být až 34 žáků. Pracovní doba českého učitele činí více než 9 hodin denně, aniž by měl 20 hodin odpracovaných měsíčně navíc zaplaceno. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření u pedagogů. Stále narůstá administrativa. Obrovský nápor na učitele přinesla špatně nastavená inkluze. I z těchto důvodů ředitelé škol marně shánějí učitele, obzvláště některých vyučovacích předmětů.

Hlavní stávkové požadavky jste mohli vidět vylepeny i na dveřích naší školy:

Proč pedagogové nestávkují masivně a razantně:

Většinu pedagogického sboru obecně tvoří ženy, které jsou obecně méně průraznější než muži.

Velká část pedagogů jsou zarputilí humanisté a nechtějí své žáky používat jako nástroj pro vymáhání změn ve školství.

Každá sranda něco stojí, pedagogovi v den stávky nepřináleží mzda, pro některé by dlouhodobější protest ve formě stávky mohl být existenčně likvidační.

Někteří už si to několikrát vyzkoušeli bez dosaženého výsledku.

Stávka na naší škole

Pár dní před začátkem stávky jsme dali několika učitelům naší školy možnost vyjádřit své názory a postoje ke stávce, ale také k celkovému stavu českého školství. Zde jsou výpovědi některých z nich:

Mgr. Irena Volkovinská

Můj názor na stávku:

„Nápad je to určitě dobrý, jen termín je poměrně nešťastný.  Mohl se vybrat významnější termín pro dění ve škole. Minulý týden spousta škol vyhlásila dva dny ředitelského volna, a proto se nyní odmítají stávky účastnit, protože je to velmi blízko sebe.“

Co mě přimělo k přijetí stávky:

„Myslím si, že každý má právo vyjádřit svůj názor a popřípadě stávkovat. Píše se tak i v Listině základních lidských práv a svobod. A nejde tam jen o výplaty. Také se nám nelíbí systém, kdy se chvíli tvrdí, že maturita z matematiky povinná bude a za chvíli další je tomu jinak.“

Mgr. Renáta Koubková

Můj důvod stávky:

„Já ti teď slíbím, že ti dám 1500 korun. A neslíbím ti to jenom teď, ale řeknu ti to před celou třídou, prostě před hromadou lidí, aby ti všichni mohli závidět. Přijdu za 6 měsíců a řeknu: „Hm, smůla. Mně se nezadařilo, dám ti jenom tisícovku.“ Přijdu za dalších 6 měsíců a řeknu ti: „Hm, smůla. Málo peněz, dám ti osm set. To ti musí stačit.“ Myslím si, že to je dostatečně vypovídající za vše. A přesto se najdou lidé, kteří nás osočují, že jsme nenažraní a nevím co všechno… A co mě mrzí, že vládní představitelé z nás dělají zrůdy a hrají vyloženě na obyčejnou lidskou závist, když tvrdí, kolik nám bylo přidáno. Ale už nikdo nevidí, že to, co nám je přidáno v tarifech, je v těch nadtarifních složkách ubráno, protože ředitelé na ty odměny prostě nemají. Proto my už chceme, aby to, co bylo slíbeno, bylo dáno do té složky, která je povinná. To nám prostě ze zákona dát musí.“

Mgr. Petr Křížek

Proč české školství nefunguje?

„Dokud si ředitelé nebudou moci vybírat mezi učiteli ty kvalitní z toho důvodu, že ty lidi nebude do pedagogické sféry nic lákat, tak nikdy školství nedosáhne lepší úrovně. To je jeden bod. A druhý bod: Dokud ministři nebudou dbát o ten svůj rezort, to znamená, že to budou jenom populisté, kterým nejde o budoucnost oboru, ale o svoje hlasy, no tak do té doby školství neporoste a nebude se zlepšovat. My víme, jak dělat lepší školství, ale bohužel tady chybí skutečně ta politická vůle a samozřejmě i prostředky na to, aby, jak jsem říkal, se zaplatili kvalitní lidé na školách. Ale není to jenom o kvalitních lidech. Je to i o celkové koncepci. Další bod, který mi vadí: Ve školství chybí analýza dat. Sběr dat je u nás rozšířený, ale vyhodnocení chybí. Například pan ministr by zrušil maturity z matematiky ne na základě analýzy dat, ale na základě vlastních rozhodnutí. A takhle prostě nejde řídit školství.“

Mgr. Daniela Potocká

Moje stanovisko:

Osobně vnímám, vzhledem k několika již absolvovaným stávkám, že jednodenní stávka nic nezmění.

Důvody, proč se ke stávce aktivně hlásím:

 1. Neustále se populisticky mění pravidla (např. maturita z matematiky) podle termínu blížících se voleb – snaha sliby zaujmout co největší skupinu potencionálních voličů (slibem nezarmoutíš).
 2. Současný školský systém je velmi zkostnatělý. Nereaguje na požadavky doby a ani to pedagogům neumožňuje.
 3. Školství si nedokáže udržet pedagogy, kteří by byli přínosem (z mé skupiny univerzitních spolužáků učí 2, z toho jeden jsem já).
 4. Plat učitelů je srovnatelný s platem dělníků (tím nechci znevažovat jejich práci, ale já mohu pracovat jako uklízečka či jako dělník ale opačně to z mnoha důvodů nelze).
 5. Je obrovský finanční rozdíl pracovat pro zřizovatele kraj, nebo obec (obec si učitelů cení víc).
 6. Technické a materiální vybavení škol pokulhává za současnými standardy ve společnosti.
 7. Zaobíráme se skupinami žáků (finančně, časově i legislativně) kde se úsilí míjí účinkem – inkluze.
 8. Jsme nuceni systémem hledat co student neumí a nepodporujeme jeho silné stránky.
 9. Administrativa ve školství narůstá.
 10. Pedagog má menší pravomoci než žák nebo zákonný zástupce, ale je za žáka při jeho školních aktivitách ze zákona plně odpovědný.
 11. Média informují o požadavcích učitelů neobjektivně.

Mgr. Michaela Halíková

Můj postoj ke stávce

Svým podpisem jsem se připojila ke středeční stávce, ačkoliv tento den vůbec nikde neučím, mám středy volné. Myslím si, že jsme jako učitelé velmi mírní lidé, neustále bereme ohledy na své svěřence, stávka je pro nás opravdu málokdy zažitou skutečností. Naposledy pedagogové stávkovali v roce 2003 – od té doby se na veřejnost stále dostávaly sliby, kterými vláda pedagogy chlácholila, ale skutek po dlouhá léta utek’. K postupnému narůstání našich platů ale opravdu v posledních třech letech začalo docházet – přesto jsme mnozí dostávali stále stejnou čistou mzdu. Jak je to možné? Vláda zavelela, že se musí platy zvednout, ale všichni jsme přišli o osobní ohodnocení, na které tím pádem už nebylo. Dlouho jsme jen s těžkým srdcem míjeli billboardy s uvedenou hrubou mzdou pro nové zaměstnance nákupních řetězců.

Máme vysokoškolské vzdělání, neustále musíme podstupovat různá školení, kvůli maturitní zkoušce mají mnozí z nás za sebou spoustu dalších povinných testů a ověřování znalostí, a společnost stále počítá s tím, že jsme si svou práci vybrali srdcem, jako své poslání.

Práce a povinností pro zaměstnance ve školství (včetně účetních, hospodářek) neuvěřitelně přibylo – a to mapuji jen posledních 10 let ve vedoucí funkci. Dlouho jsem nezažila víkend, na který bych z gymplu neodcházela s plnou taškou sešitů s diktáty, slohy či literárními pracemi k opravení. Považuji tuto stávku za jakýsi výbuch nás všech, kterým nejde jen o platy a o žabomyší válku o 10 %, nebo 8 % + 2 %, ale o celkové systémové nedostatky mj. ve financování školství, v zavedené inkluzi, v nedostatečné vybavenosti škol, v…

Zjistěte si, kolik procent HDP dává náš stát do školství. A porovnejte si údaje s dalšími evropskými zeměmi. Vláda by měla hodně popřemýšlet nad údajem, že v současné době chybí v naší republice 6 000 učitelů. Vystudují, ale nenastoupí. Proč asi?

Závěr

To, že jsou čeští učitelé i další pedagogičtí pracovníci dlouhodobě finančně podhodnoceni, je hrubý fakt. Přesto je velké množství lidí, kteří mají o platech učitelů často velice zkreslené obavy.

Je obtížné určit, zda stávka povede ke zlepšení situace v českém školství a zda budou požadavky, kladené pedagogickou komorou, opravdu splněny.

Jak je již psáno výše, jedná se o téma velice složité. Kvůli chaotickému mediálnímu poprasku v posledních týdnech může docházet k mystifikaci a často i ke sdělování nepravdivých informací. Proto bychom rádi poděkovali všem výše zmíněným kantorům, kteří se ke stávce vyjádřili a v mnoha oblastech nám ji i vysvětlili.

 

Zdroje:
skolskeodbory.cz
ihned.cz
pedagogicka-komora.cz

Zdeněk Scharnagl

🙋‍♂️🔥🔞🍷🕊👉🏽❌(🥦⌚️)

Tento web byl archivován, nenaleznete zde žádný nový obsah, není možné se přihlásit nebo komentovat příspěvky.

Moc děkujeme za přízeň :)